Odra, Zagreb

logistički projekt u Zagrebu

potencijal

15.100 m2

površina zemljišta

20.378 m2

lokacija

Odra, Zagreb

prikaži na mapi

status

Urbanistički plan uređenja (UPU) na snazi

koncept

Distribucijski/logistički centar

  • projekt se nalazi na južnom ulazu u Zagreb
  • direktan pristup brzoj prometnici koja povezuje Zagreb sa zračnom lukom Velikom Goricom (u blizini ambasade SAD-a)
  • u blizini se nalazi pristup autocesti prema Karlovcu, Rijeci, Ljubljani i Varaždinu
  • uz formiranu cestu nalazi se sva potrebna infrastruktura (voda, kanalizacija, električna i telefonska mreža)